AYLIK EĞİTİM BÜLTENLERİ

Öğrencinin 1 ay boyunca öğreneceği kavramlar, göreceği eğitim, şarkılar, şiirler, etkinlikler, projeler, mesleki atölye çalışmaları her ay bülten olarak velilere sunulur. İngilizce bülten İngilizce ve Türkçe olmak üzere 2 nüsha halinde hazırlanır. Bülteni inceleyen velilerimiz çocuğun ay boyunca işlediği programı takip etme fırsatı bulur. Her ay farklı bir konudaki makale eğitimcilerimiz tarafından hazırlanıp bültene eklenerek okul öncesindeki çocuğun psikolojik, duygusal ve bilişsel gelişimiyle ilgili bilgilendirme sağlama amaçlanır.