EĞİTİM

Deneyimleyerek ve model alarak öğrenmeyi hedeflediğimiz eğitim sistemimizde metodumuz; bilgiyi olduğu gibi aktararak öğretmeyi değil; ‘gen, ben, çevre’ üçlüsüyle şekillenen çocuğun kişiliğinde karşılık bulduğu manayı bilgiye katmasını sağlamaktır. Geçmişten gelen birikimleri şimdiyle harmanlayıp geleceğe taşıyan, manevi değerler temeli üzerine inşa ettiği bilgi dağarcığının hayatı boyunca artacak bir sermaye olduğu bilinciyle eğitim verdiğimiz çocuklarımızı geleceğe hazır ve çözüm üretme becerilerini kazanmış bireyler olarak yetişmelerini desteklemektir.