İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ

Dil eğitimi, kodlama yöntemi dediğimiz kalıcı zihinsel kodlama metodlarıyla öğretilirken bellek sürekli bir döngü içinde kelimeyi tekrar eder. İngilizce dil eğitiminde çocuklar dili Türkçe tercümesiyle değil, o dilde anlama tekniğiyle öğrenirler. Dil eğitimi branş derslerde materyaller, telaffuz çalışmaları ve aktif konuşma-dinleme şeklinde işlenirken tüm sınıf öğretmenleri müfredat konularının İngilizce karşılığını da programa alır. Okulda yaşamın her alanında yabancı dil aktif halde kullanılır. Çocuklar bu programla yabancı dili yaşayarak öğrenmiş olurlar.