FİNANS OKUR-YAZARLIĞI

Dünyanın bir çok gelişmiş ülkesinde eğitimi yaygınlaşan finans okur-yazarlığı okul öncesinden başlayarak müfredat içeriklerine alınmıştır. Bu eğitimle planlanan; finansal kavramlar ve risklerin bilgi ve anlayışına sahip olmak, birey ve toplumun finansal iyi olma halini geliştirmek ve ekonomik hayata katılımı sağlamak için kullanma becerisi kazandırmaktır. Çocuklar, paranın değerini, üretme ve tüketme bilincini, isteklerini lüks-ihtiyaç kategorisinde ayırt edebilme yetisini kazanırken planlı harcama, liste oluşturma, birikim,  tasarruf ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşma konularında bilgi sahibi olur. Ailelerin de dahil edildiği aktiviteler ve okulda ‘kendi paranı tasarla’, ‘Pazar oluşturma’,’ kazanma ve harcama’ uygulamaları çocuklar için öğrenimi keyifli bir hale getirir.